De fem egomønstrene

I de første seks leveårene går barnet gjennom fem utviklingsfaser. Dersom barnet grunnleggende sett ikke blir møtt slik det trenger i en fase, får barnet banesår. Det er en så avgjørende smerteopplevelse at den kommer til å forme barnets ego og derved prege menneskets livsbane.

I De fem egomønstrene forklares egomønstrene som dannes dersom barnet får banesår i en utviklingsfase. De fleste mennesker har en personlighet preget av ett til tre av disse mønstrene. Til sammen kan disse egomønstrene forklare svært mye av et menneskes personlighet. På en enkel måte blir det forklart hvordan du kan kjenne igjen disse mønstrene. Slik kan du forstå deg selv og andre bedre

Samspillet mellom mennesker med forskjellige egomønstre blir forklart. Hvordan vil samarbeidsproblemer typisk oppstå? Hvordan kan man komme ut av disse problemene ved å mestre sitt eget og andres mønstre bedre? De fem egomønstrene gir deg nøkkelen til å mestre samarbeid og samliv.

Mennesker med ulike egomønstre har en tendens til å bruke ulike spill for å få oppmerksomhet fra andre. Slike spill gleder noen og irriterer andre. Det vil si at de danner grunnlag for god eller dårlig kjemi mellom mennesker. En rekke ulike spill blir forklart. Slik kan du kjenne dem igjen i deg selv og andre. Det forklares hvordan du kan endre dårlig kjemi i forhold til andre.

Til slutt er det et kapittel om selvutvikling. Det vil si hvordan du ikke bare kan mestre sine egomønstre bedre, men faktisk vikle deg ut av dem gjennom å helbrede barndommens sår.

Avrundet rektangel:               Hjerterommet Forlag
                          Bøker for deg som ønsker å 
                     skape et bedre liv og en bedre verden

Fredlundvn. 83A,

5073 Bergen.

Tlf. 41 66 25 90

post@hjerterommet.no