Tiden er inne – Håndbok i hjertekultur

I 27 år har forfatteren arbeidet systematisk med å utarbeide en helhetlig filosofisk, økonomisk og politisk løsning for vår tid.
Boken beskriver denne løsningen.

Omsorg er målet - Hjertekultur er midlet

Egoisme, materialisme og kapitalisme hevdes å være det som skaper dagens verdensutvikling. Et reelt alternativ til dette må være basert på omsorg. Omsorg og innsats for våre nærmeste, for naturen og for mennesker i andre land og kulturer. Derfor hevder forfatteren at hjertekultur er løsningen på vår tids største utfordringer.

Indre og ytre utvikling i stedet for økonomisk vekst

Boken beskriver hvordan vi mennesker kan utvikle oss i det indre og skape en hjertekultur i det ytre; i familier, i bedrifter og i verden.

· Halve boka er en håndbok i personlig utvikling for å løfte oss selv og våre omgivelser til hjertenivået – Slik får vi alle det bedre.

· Halve boka er en økonomisk og politisk håndbok som beskriver hvordan vi kan skape en hjertekultur i verden – Slik at det kan bli varig fred og bærekraftig utvikling.

· Til sammen: En helhetlig løsning for vår tid.

Per Hjalmar Svae (53) er siviløkonom med tverrfaglig utdanning og erfaring både som miljøaktivist, livsveileder, lærer, forsker og høyskolelektor i samfunnsøkonomi.

ISBN 82-8168-000-8

Avrundet rektangel:               Hjerterommet Forlag
                          Bøker for deg som ønsker å 
                     skape et bedre liv og en bedre verden

Fredlundvn. 83A,

5073 Bergen.

Tlf. 41 66 25 90

post@hjerterommet.no